AgriConnection projecten

AgriConnection houdt zich bezig met diverse projecten op het gebied van duurzame landbouw. Samen met land- en tuinbouwers wordt gezocht naar manieren om de land- en tuinbouw verder te verduurzamen zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in gevaar komt.

Door bestaande techniek en kennis slim te combineren met nieuwe inzichten willen we een plus scoren voor landbouw en milieu.

Binnen AgriConnection wordt kennis van bodem, water en bemesting gecombineerd met kennis van nieuwe technische oplossingen, informatietechnologie en teelt- en proefveldkennis. 

Opdrachtgevers zijn meestal samenwerkingsverbanden van landbouwers, de watersector of overheden.  

Onder Actueel en Afgesloten zijn voorbeelden van projecten te vinden. 

 gewasscanner Maken Bokashi
 prototype robot herkenning gewenst grassen